Lead Event for iGET 26.11.2017 (AIESEC)

cac-loi-ich-cua-van-phong-ao-space2up

Những hoạt động phát triển kỹ năng lãnh đạo cho những bạn thực tập sinh quốc tế tại Việt Nam (Lead Secsion) cũng như cơ hội tham gia gắn kết những thành viên AIESEC trong bộ phận Nhân tài toàn cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *